Specijalistička ordinacija Dr Taso

Ugradnja implantata

Ugradnja dentalnih implantata je siguran i efikasan postupak koji može poboljšati kvalitet života pacijenta. Implantati pružaju stabilnost, prirodan izgled, daju komfor i omogućavajući vam da uživate u hrani.

Ugradnja dentalnih implantata je jedna moderna metoda kojom se nadoknađuju izgubljeni zubi. Na ovaj način se izbegava brušenje zdravih zuba i otvara se mogućnost da pacijent dobije fiksni protetski rad. Takođe, u slučaju totalne bezubosti naš pacijent može dobiti fiksni protetski rad na implantatima za 24 časa.

Ova procedura se izvodi uz pažljivo planiranje i analizu CBCT snimka, kako bi se postigao najbolji mogući rezultat.

Tokom procesa ugradnje implantata, titanijumski šrafovi se pažljivo postavljaju u vilicu, gde se integrišu sa koštanim tkivom tokom vremena. Ova integracija, poznata kao osteointegracija, stvara jednu čvrstu osnovu za protetsku rekonstrukciju - krunicu, most ili protezu.

Jedna od poznatih tehnika ugradnje implantata je All on 4 / All on 6, zahvaljujući kojima pacijenti za 24h dobijaju sve zube fiksirane na implantatima u jednom danu - bilo da je u pitanju bezuba vilica ili ugradnja neposredno nakon vađenja svih preostalih zuba.

Ko su pacijenti - kandidati za ugradnju implantata?

Da bi pacijent bio dobar kandidat za ugradnju implantata, potrebno je da se uradi pregled pacijenta i da se utvrdi stanje kosti (pomoću 3D snimka određuje se dimenzija kosti). Potrebno je da se utvrdi da li je kost zdrava i da li postoji dovoljno raspoložive kosti, u sve tri dimenzije, za ugradnju implantata.

Implantati mogu biti ugrađeni:

 • Pojedinačno - kada nedostaje jedan zub
 • Više njih - kada nedostaje veći broj zuba
 • Specijalnim tehnikama (kada nema nijedan zub u vilicama):
  • All on 4
  • All on 6
  • Zigoma tehnikama

Tipovi implantnih sistema koje možete uraditi kod nas su:

 • Neodent implantni sistem
 • Štrauman implantni sistem

U zavisnosti od toga kada je izvađen zub, možemo:

 • odmah da ugradimo implant - imedijatna ugradnja
 • posle nekog vremena od vađenja zuba - odložena ili kasna ugradnja

Kada stavimo implant u kost, on može odmah biti opterećen krunicom (kada je dobra primarna stabilnost) ili posle nekog vremena (najčešće posle 3-6 meseci, da bi implant dobro srastao za kost - potpuna osteointegracija).

Bez obzira da li vam je potreban zamena jednog ili više zuba, ugradnja dentalnih implantata pruža trajno rešenje koje će vam osigurati lep osmeh i funkcionalnost zuba.