Specijalistička ordinacija Dr Taso

Konzervativna stomatologija

Lečenjem kanala korena zuba i nadoknadom čvrstog zubnog tkiva, radimo na očuvanja estetskih i funkcionalnih svojstava vaših zuba.

Konzervativna stomatologija deli se na endodonciju i restorativnu stomatologiju.

Endodoncija

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi lečenjem kanala korena zuba.

Indikacije za endodontsko lečenje su:

 • duboki karijes
 • osetljivost na termičke nadražaje, taktilna osetljivost
 • radi protetske pripreme
 • inficirani zubi (gangrena, nekroza)
 • fraktura krunice

Metode rada:

 • ručni
 • mašinski

Retretman je postupak kojim se ponavlja endodontski tretman procenjen kao neadekvatan:

 • kratko punjenje
 • nenapunjen kanal
 • periapeksna oboljenja

Restaurativna stomatologija

Kao jedna od osnovnih grana stomatologije, restaurativna stomatologija bavi se nadoknadom čvrstog zubnog tkiva (gleđi i dentina).

Narušavanje integriteta čvrstog zubnog tkiva za posledicu može da ima gubitak estetskih i funkcionalnih svojstava kako prednjih tako i bočnih zuba.

Faktori koji dovode do gubitka zubnog tkiva su razni:

 • karijesna oštećenja
 • frakture krunice zuba

Nadoknade zubnog tkiva mogu se nadomestiti različitim vrstama materijala:

 • Kompozitne (bele) plombe predstavljaju visoko estetski, savremeni materijal kojim se mogu nadomestiti destruisana čvrsta zubna tkiva. Kompozit se može koristiti i za izradu kompozitnih faseta
 • Amalganske (crne) plombe

Karijes je hronično oboljenje koje dovodi do propadanja zubnog tkiva. U cilju zaustavljanja dalje progresije bolesti, neophodno je očistiti celokupan karijes i kavitet zatvoriti estetskim kompozitnim belim plombama ili amalganskim crnim plombama.

U slučaju većih destrukcija, moguće je tražiti rešenje u protetici.